Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren C

Formulieren C

Gezippeerde bestanden (.zip de 448Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 478Ko)


FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT.

          Nr. formulier                                            Inhoud

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

C/1 Aanvraag tot deelneming aan de verkiezing door een burger van de Europese Unie, die in BelgiŽ verblijft.

C/2 Betekening aan een burger van de Europese Unie dat zijn aanvraag aanvaard is.

C/3 Betekening aan een burger van de Europese Unie dat zijn aanvraag geweigerd is.

  C/4 Aanvraag tot deelneming aan de verkiezing door een Belg wonende in een lidstaat van de Europese Unie.

C/5 Betekening aan een Belg wonende in een lidstaat van de Europese Unie dat zijn aanvraag geweigerd is.

C/6 Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau voor de ontvangst van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging.

C/7 Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

C/8 Brief van de voorzitter van het provinciehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

C/9 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de bijzitters van dit bureau.

C/10 Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5000 kiezers (met bijlage).

C/11 Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5 Belgische parlementsleden.

C/12 Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten.

C/13 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling.

C/14 Processen-verbaal van de voorlopige en definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

C/15 Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het collegehoofdbureau.

C/16 Ontvangstbewijs van het collegehoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

C/17 Kennisgeving door het collegehoofdbureau van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

C/18 Proces-verbaal van de loting van de getuigen en de plaatsvervangende getuigen bij alleenstaande kandidaten in de stem- en stemopnemingsbureaus.

C/19 Proces-verbaal van de loting van de stembureaus die door elk stemopnemingsbureau A worden onderzocht.

C/20 Kennisgeving van de te onderzoeken stembureaus aan de voorzitter van een stemopnemingsbureau A.

C/21 Kennisgeving aan de voorzitter van een stembureau naar welk stemopnemingsbureau A de stembiljetten dienen gebracht te worden.

C/22 Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het modelstembiljet aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau.

C/23 Staat der bladen stempapier.

C/24 Ontvangstbewijs voor stembiljetten aan de voorzitter stembureau.

C/25 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).

C/26 Proces-verbaal van ontvangst door het kantonhoofdbureau A van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton (met bijlage).

C/27 Proces-verbaal van ontvangst door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de kantonhoofdbureaus A - uitslag op het niveau van de provincie (met bijlage).

C/28 Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen in het collegehoofdbureau (met bijlage).

  C/29 Kennisgeving van de uitslag aan de gekozenen door het collegehoofdbureau.

Nieuwigheid