FR | NL | DE
Liens|Contact|Plan du site|Aide| Logo du site de la Belgique
Direction des Elections
rss Imprimer la page

Formulaires ACD

[Uniquement en néerlandais]

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT

Word versie

PDF versie

Beschrijving

ACD/1

ACD/1

Brief van de voorzitter van het collegehoofbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau C betreffende de aanwijzing van de leden van de stemopnemingsbureaus A, B en C en de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus.

ACD/2

ACD/2

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus en de stemopnemingsbureaus C.

ACD/3

ACD/3

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing.

ACD/4

ACD/4

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing.

ACD/5

ACD/5

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus betreffende hun aanwijzing.

ACD/6

ACD/6

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de bijzitters van een stembureau betreffende hun aanwijzing.

ACD/7

ACD/7

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitter van een stembureau betreffende de samenstelling van het stembureau.

ACD/8

ACD/8

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de kiesbureaus in het kieskanton.

ACD/9

ACD/9

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C betreffende de lijst van voorzitters van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus A, B en C in het kieskanton aan de voorzitter van het collegehoofdbureau en aan de voorzitters van het kieskring-hoofdbureau A en B, alsmede aan de voorzitters van het kantonhoofdbureau A en B.

ACD/10

ACD/10

Aanwijzing van de getuigen.

ACD/11

ACD/11

Oproeping van de getuigen voor de bureaus.

ACD/12

ACD/12

Volmacht om te stemmen (met bijlage).

ACD/12 EU

ACD/12 EU

Volmacht om te stemmen (met bijlage) – Europese kiezers.

ACD/13

ACD/13

Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (met bijlage).

ACD/14

ACD/14

Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

ACD/15

ACD/15

Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

ACD/16

ACD/16

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

ACD/17

ACD/17

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

ACD/18-Mx

ACD/18-Mx

Gemengd kanton waar de stemming tegelijkertijd traditioneel en elektronisch is - Ontvangstbewijs van doorsturen van de elektronische uitslagen aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A of B door de voorzitter van kantonhoofdbureau C.

Actualités

13.03.2018
Statistiques des électeurs (03/03/2018) – Elections du 14.10.2018
07.09.2017
Elections communales du 14 octobre 2018 - Inscription
07.07.2014
Rapport du Collège d'Experts
03.06.2014
Candidat/Liste – Dépenses électorales