Formulaires D

[Uniquement en néerlandais]

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT
Word-versie PDF-versie Beschrijving Nummering 2014
D1 D1 Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging. D1
D2 D2 Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing. D3
D3 D3 Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage). D11
D4 D4 Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 aftredende Parlementsleden. D12
D5 D5 Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor het Vlaams Parlement. D13
D6 D6 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage). D14
D7 D7 Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage). D16
D8 D8 (Eenzijdige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.)(1) D23
D9 D9 (Wederzijdse verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.)(1) D24
D10 D10 (Tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt door het provinciaal centraal bureau B.)(1) D25
D11 D11 Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen (per aangetekende brief). D17
D12 D12 Ontvangstbewijs van een bezwaar. D18
D13 D13 Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief). D19
D14 D14 Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement. D15
D15 D15 Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B betreffende zijn aanwijzing. D4
D16 D16 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing. D6
D17 D17 Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B. D26
D18 D18 Brief aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus B van de toewijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten moeten worden onderzocht door hun respectieve bureaus (met bijlage). D7
D19 D19 Brief aan de voorzitters van de stembureaus naar welk stemopnemingsbureau B de roze stembiljetten moeten gebracht worden. D8
D20 D20 Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B. D2
D21 D21 Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B. D5
D22 D22 Oproeping van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B. D9
D23 D23 Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau B voor de stembiljetten aan de voorzitter van een stembureau. D10
D24 + Bijlage (PDF) D24 + Bijlage Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage). D27
D25 + Bijlage (PDF) D25 + Bijlage Proces-verbaal van het kantonhoofdbureau B met verzamelstaat van de uitslagen van het kieskanton (met bijlage). D28
D25-Mx + Bijlage (PDF) D25-Mx + Bijlage Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau B (met bijlage – verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt. D28-Mx
D26 + Bijlage (PDF) D26 + Bijlage Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau B (met bijlage). D29
D27 D27 (Proces-verbaal van de verdeling van de zetels voor de gehele provincie door het provinciaal centraal bureau B (met bijlage).)(1) D30
D28 D28 Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B. D31
D29 D29 (Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het provinciaal centraal bureau B.)(1) D32

(1) Ingevolge de provincialisering van de kieskringen in Vlaanderen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, zijn de formulieren betreffende de lijstenverbinding ("apparentering") tussen haakjes – ( ) – enkel nog van toepassing voor de verkiezing van het Waals Parlement in Wallonië.

Alle formulieren D (zip)