Formulaires ACDbis

[Uniquement en néerlandais]

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT (1)
Word-versie PDF-versie Beschrijving Nummering 2014
ACD1bis ACD1bis Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau tot aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming. ACD1bis
ACD2bis ACD2bis Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met elektronische stemming. ACD2bis
*ACD3 *ACD3 [Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing.] *ACD3
ACD4bis ACD4bis Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing (met bijlage). ACD5bis
*ACD5 *ACD5 [Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing.] *ACD4
ACD6bis ACD6bis Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van een stembureau met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing. ACD6bis
ACD7bis ACD7bis Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau met elektronische stemming betreffende de samenstelling van het stembureau. ACD7bis
ACD8bis ACD8bis Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de stembureaus met elektronische stemming van het kieskanton (met bijlage). ACD8bis
ACD9bis ACD9bis Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus met elektronische stemming. ACD10bis
ACD10bis ACD10bis Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met elektronische stemming. ACD11bis
ACD11 ACD11 Volmacht om te stemmen (met bijlage). ACD12
ACD11-EU ACD11-EU Volmacht om te stemmen (met bijlage) – Europese kiezers. ACD12-EU
ACD12bis + Bijlage ACD12bis + Bijlage Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming. ACD13bis
ACD13 ACD13 Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage). ACD14
ACD14 ACD14 Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen. ACD15
ACD15 ACD15 Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus. ACD16
ACD16 ACD16 Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers. ACD17
ACD17bis + Bijlage (PDF) ACD17bis + Bijlage Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de gegevensdragers van de stembureaus met elektronische stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen. ACD18B-bis
ACD18bis ACD18bis Ontvangstbewijs voor USB’s aan voorzitter stembureau met elektronische stemming (met papieren bewijsstuk). C24bis
ACD18bisV ACD18bisV Ontvangstbewijs voor USB’s aan voorzitter stembureau met elektronische stemming (met papieren bewijsstuk). - Voeren (nieuw formulier)

(1) De formulieren met een asteriks (*) zijn niet van toepassing bij de elektronische of geautomatiseerde stemming; de formulieren met een bis zijn aangepast voor het elektronisch stemmen.

Alle formulieren ACDbis (zip)