Formulaires ACD

[Uniquement en néerlandais]

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
Word-versie PDF-versie Beschrijving Nummering 2014
ACD1 ACD1 Brief van de voorzitter van het collegehoofbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau C betreffende de aanwijzing van de leden van de stemopnemingsbureaus A, B en C en de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus. ACD1
ACD2 ACD2 Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus en de stemopnemingsbureaus C. ACD2
ACD3 ACD3 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing (met bijlage). ACD3
ACD4 ACD4 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus betreffende hun aanwijzing (met bijlage). ACD5
ACD5 ACD5 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing. ACD4
ACD6 ACD6 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de bijzitters van een stembureau betreffende hun aanwijzing. ACD6
ACD7 ACD7 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitter van een stembureau betreffende de samenstelling van het stembureau. ACD7
ACD8 ACD8 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de kiesbureaus in het kieskanton (met bijlage). ACD8
ACD9 ACD9 Aanwijzing van de getuigen. ACD10
ACD10 ACD10 Oproeping van de getuigen voor de bureaus. ACD11
ACD11 ACD11 Volmacht om te stemmen (met bijlage). ACD12
ACD11-EU ACD11-EU Volmacht om te stemmen (met bijlage) – Europese kiezers. ACD12-EU
ACD12 + Bijlage ACD12 + Bijlage Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (met bijlage). ACD13
ACD13 ACD13 Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage). ACD14
ACD14 ACD14 Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen. ACD15
ACD15 ACD15 Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus. ACD16
ACD16 ACD16 Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers. ACD17
ACD17-Mx ACD17-Mx Gemengd kanton waar de stemming tegelijkertijd traditioneel en elektronisch is - Ontvangstbewijs van doorsturen van de elektronische uitslagen aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A of B door de voorzitter van kantonhoofdbureau C. ACD18-Mx

Alle formulieren ACD (zip)