FR | NL | DE
Liens|Contact|Plan du site|Aide| Logo du site de la Belgique
Direction des Elections
rss Imprimer la page

Formulaires ACDbis

[Uniquement en néerlandais]

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
ELEKTRONISCH STEMMEN(1)

Word versie

PDF versie

Beschrijving

ACD/1bis

ACD/1bis

Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau tot aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming.

ACD/2bis

ACD/2bis

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met elektronische stemming.

*ACD/3

*ACD/3

[Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing.]

*ACD/4

*ACD/4

[Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing.]

ACD/5bis

ACD/5bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

ACD/6bis

ACD/6bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van een stembureau met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

ACD/7bis

ACD/7bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau met elektronische stemming betreffende de samenstelling van het stembureau.

ACD/8bis

ACD/8bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de stembureaus met elektronische stemming van het kieskanton.

ACD/9bis

ACD/9bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het collegehoofdbureau en aan de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus A en B betreffende de lijst van voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming van het kieskanton.

ACD/10bis

ACD/10bis

Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus met elektronische stemming.

ACD/11bis

ACD/11bis

Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met elektronische stemming.

ACD/12

ACD/12

Volmacht om te stemmen (met bijlage).

ACD/12 EU

ACD/12 EU

Volmacht om te stemmen (met bijlage) – Europese kiezers.

ACD/13B-bis

ACD/13B-bis

Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming.

ACD/14

ACD/14

Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

ACD/15

ACD/15

Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

ACD/16

ACD/16

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

ACD/17

ACD/17

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

ACD/18B-bis

ACD/18B-bis

Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de gegevensdragers van de stembureaus met elektronische stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

(1) De formulieren met een asteriks (*) zijn niet van toepassing bij de elektronische of geautomatiseerde stemming; de formulieren met een bis zijn aangepast voor het elektronisch stemmen.

Actualités

13.03.2018
Statistiques des électeurs (03/03/2018) – Elections du 14.10.2018
07.09.2017
Elections communales du 14 octobre 2018 - Inscription
07.07.2014
Rapport du Collège d'Experts
03.06.2014
Candidat/Liste – Dépenses électorales