FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken

Formulieren Abis

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
ELEKTRONISCH STEMMEN(1)

Word versie

PDF versie

Beschrijving

A/1

A/1

Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging.

A/2

A/2

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de bijzitters van dit bureau.

A/3

A/3

Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage).

A/4

A/4

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 3 aftredende Kamerleden.

A/5

A/5

Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten.

A/6

A/6

Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

A/7

A/7

Processen-verbaal inzake de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

A/8

A/8

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het kieskringhoofdbureau A.

A/9

A/9

Ontvangstbewijs van het kieskringhoofdbureau A voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

A/10

A/10

Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau A van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

A/11

A/11

Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd.

A/12

A/12

Kennisgeving aan de verkozen kandidaten ingeval van verkiezing zonder strijd.

A/13

A/13

Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de inwoners van de kieskring van de verkiezing zonder strijd.

A/14

A/14

Aanvraag en toestemming inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europees Parlement.

*A/15

*A/15

Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het hoofdbureau A van de kieskring.

A/16

A/16

Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau A (met bijlage).

A/17

A/17

Kennisgeving door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen.

*A/18

*A/18

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A.

*A/19

*A/19

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de bijzitters van dit bureau.

*A/20

*A/20

Proces-verbaal van de loting voor het aanwijzen van de stembureaus waarvan de stembiljetten door de respectieve stemopnemingsbureaus A moeten worden onderzocht.

*A/21

*A/21

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A betreffende de aan hun bureau toegewezen stembureaus.

*A/22

*A/22

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stembureaus betreffende de aanwijzing van de stemopnemingsbureaus A.

*A/23

*A/23

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau A aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stembiljetten.

*A/24

*A/24

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A.

*A/25

*A/25

Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A.

*A/26

*A/26

Oproeping van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A.

*A/27

*A/27

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage) – stemopnemingbureau A.

*A/28

*A/28

Proces-verbaal van ontvangst door het kantonhoofdbureau A van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton (met bijlage).

*A/28-Mx

*A/28-Mx

Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau (met bijlage) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt.

(1) De formulieren met een asteriks (*) zijn niet van toepassing bij de elektronische stemming; de formulieren met een bis zijn aangepast voor het elektronisch stemmen.

Nieuws

13.03.2018
Statistiek betreffende de kiezers (03/03/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
07.09.2017
Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 - Inschrijving
07.07.2014
Verslag van het College van Deskundigen
03.06.2014
Kandidaat/Lijst – Verkiezingsuitgaven