FR | NL | DE
Liens|Contact|Plan du site|Aide| Logo du site de la Belgique
Direction des Elections
rss Imprimer la page
Vous êtes ici :Accueil > Electeur > Fédérales 2010 > FAQ > Vote électronique

Vote électronique

Voter de manière électronique

 1. In het kader van mijn eindverhandeling had ik graag beschikt over de officiële uitslagen van de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 en 18 mei 2003. Heb ik info nodig over de inwonersaantallen van alle kieskantons ? Hoe geraak ik aan deze info?
 2. Komen ook de tussentijdse uitslagen op het internet tijdens de dag van de stemming, of is "tussentijdse uitslagen" alleen nog een begrip uit het verleden, nu er elektronisch gestemd wordt ?
 3. Hoe verloopt de controle op de verkiezingen ?
 4. Hoe verloopt de telling van de stemmen en wie telt ?
 5. Wat wordt er bedoeld met optische lezing ?
 6. Kunnen de burgers de informaticaprogramma’s en broncodes van de elektronische stemming raadplegen ?
 7. Worden de verrichtingen van de elektronische stemming gecontroleerd ?
 8. Zou de inhoud van een elektronische stem kunnen gewijzigd worden? Hoe kan de burger erop vertrouwen dat zijn geregistreerde stem wel degelijk zijn uitgebrachte stem is?
 9. Is het elektronisch stemmen controleerbaar ?
 10. Hoe zullen de lijsten gepresenteerd worden op het beeldscherm bij het elektronisch stemmen ?
 11. Waarom kan men als men elektronisch gaat stemmen niet ongeldig stemmen. Als men ongeldig stemt telt de stem niet mee maar met een blanco gaat ze naar de meerderheid, of niet ?
 12. Wat gebeurt er, bij het elektronisch stemmen, met het kaartje van de mensen die dat niet in de computer hebben ingebracht, maar wel rechtstreeks in de urne ?
 13. Is het mogelijk te oefenen in elektronische stemming voor de verkiezingen ?
 14. Mag de voorzitter van een telbureau ook getuige zijn in het hoofdbureau ?
 15. Mag de vrouw van een kandidaat zetelen in het hoofdbureau als bijzitter ?
 16. Moeten alle kandidaten tekenen voor de aanwijzing der getuigen ?
 17. Mogen de kandidaten getuige zijn bij het hoofdbureau ?
 18. Moet de getuige kiezer zijn in de gemeente of is het voldoende dat hij kiezer is in de kieskring ?
 19. Wanneer legt het hoofdbureau de eed af ?
 20. Graag beschik ik over de tekst(en) die de eedaflegging en de geheimhouding regelen tijdens de tellingen.
 21. Er zou een regeling bestaan waarbij een ambtenaar die bijzitter is van een kiesbureau kan kiezen tussen een vergoeding of een dag verlof. Waar kan ik deze tekst terugvinden ?
 22. Kunt u mij mededelen in welk besluit ik meer informatie kan krijgen over de vergoeding die wordt toegekend aan de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters bij de verkiezingen ?
 23. Hoe zit het met dat 'zitgeld' als je wordt opgeroepen als bijzitter in een kies - of telbureau. Wie moet dat uitbetalen en wanneer krijg je dat ?
 24. Wie komt er in aanmerking om te gaan zitten ?
 25. Hoe wordt de voorzitter van het stembureau aangesteld ?
 26. Mogen er stemafdelingen of stembureaus van minder dan 150 kiezers gevormd worden ?
 27. Wat is de maximum grootte van het stemvak boven de lijst ?
 28. Zijn er speciale voorzieningen voor mindervalide kiezers ?
 29. Hoe gebeurt de keuze van de stemlokalen ?
 30. Mogen de gemeenten de formulieren zelf maken (A, B, AB) ?
 31. Welk is de kleur van de onderscheiden stembiljetten voor de Kamer en de Senaat ?
 32. Ik neem aan dat voor de naam geen cijfer van de plaats op de lijst wordt vermeld ?
 33. Wie stelt het stembiljet op?
 34. Hoe werkt het systeem van de lijstverbinding of apparentering ?
 35. Hoe worden de nationale nummers van de lijsten bepaald?
 36. Verkiezingen organiseren kost veel geld: wat was bv. het prijskaartje van de vorige parlementaire verkiezingen in 2007 ?
 37. Op welke tijdstippen hebben de verkiezingsverrichtingen plaats?
 38. Waar kan ik de kieswet vinden?

Garanties démocratiques du vote électronique

 1. In het kader van mijn eindverhandeling had ik graag beschikt over de officiële uitslagen van de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 en 18 mei 2003. Heb ik info nodig over de inwonersaantallen van alle kieskantons ? Hoe geraak ik aan deze info?
 2. Komen ook de tussentijdse uitslagen op het internet tijdens de dag van de stemming, of is "tussentijdse uitslagen" alleen nog een begrip uit het verleden, nu er elektronisch gestemd wordt ?
 3. Hoe verloopt de controle op de verkiezingen ?
 4. Hoe verloopt de telling van de stemmen en wie telt ?
 5. Wat wordt er bedoeld met optische lezing ?
 6. Kunnen de burgers de informaticaprogramma’s en broncodes van de elektronische stemming raadplegen ?
 7. Worden de verrichtingen van de elektronische stemming gecontroleerd ?
 8. Zou de inhoud van een elektronische stem kunnen gewijzigd worden? Hoe kan de burger erop vertrouwen dat zijn geregistreerde stem wel degelijk zijn uitgebrachte stem is?
 9. Is het elektronisch stemmen controleerbaar ?
 10. Hoe zullen de lijsten gepresenteerd worden op het beeldscherm bij het elektronisch stemmen ?
 11. Waarom kan men als men elektronisch gaat stemmen niet ongeldig stemmen. Als men ongeldig stemt telt de stem niet mee maar met een blanco gaat ze naar de meerderheid, of niet ?
 12. Wat gebeurt er, bij het elektronisch stemmen, met het kaartje van de mensen die dat niet in de computer hebben ingebracht, maar wel rechtstreeks in de urne ?
 13. Is het mogelijk te oefenen in elektronische stemming voor de verkiezingen ?
 14. Mag de voorzitter van een telbureau ook getuige zijn in het hoofdbureau ?
 15. Mag de vrouw van een kandidaat zetelen in het hoofdbureau als bijzitter ?
 16. Moeten alle kandidaten tekenen voor de aanwijzing der getuigen ?
 17. Mogen de kandidaten getuige zijn bij het hoofdbureau ?
 18. Moet de getuige kiezer zijn in de gemeente of is het voldoende dat hij kiezer is in de kieskring ?
 19. Wanneer legt het hoofdbureau de eed af ?
 20. Graag beschik ik over de tekst(en) die de eedaflegging en de geheimhouding regelen tijdens de tellingen.
 21. Er zou een regeling bestaan waarbij een ambtenaar die bijzitter is van een kiesbureau kan kiezen tussen een vergoeding of een dag verlof. Waar kan ik deze tekst terugvinden ?
 22. Kunt u mij mededelen in welk besluit ik meer informatie kan krijgen over de vergoeding die wordt toegekend aan de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters bij de verkiezingen ?
 23. Hoe zit het met dat 'zitgeld' als je wordt opgeroepen als bijzitter in een kies - of telbureau. Wie moet dat uitbetalen en wanneer krijg je dat ?
 24. Wie komt er in aanmerking om te gaan zitten ?
 25. Hoe wordt de voorzitter van het stembureau aangesteld ?
 26. Mogen er stemafdelingen of stembureaus van minder dan 150 kiezers gevormd worden ?
 27. Wat is de maximum grootte van het stemvak boven de lijst ?
 28. Zijn er speciale voorzieningen voor mindervalide kiezers ?
 29. Hoe gebeurt de keuze van de stemlokalen ?
 30. Mogen de gemeenten de formulieren zelf maken (A, B, AB) ?
 31. Welk is de kleur van de onderscheiden stembiljetten voor de Kamer en de Senaat ?
 32. Ik neem aan dat voor de naam geen cijfer van de plaats op de lijst wordt vermeld ?
 33. Wie stelt het stembiljet op?
 34. Hoe werkt het systeem van de lijstverbinding of apparentering ?
 35. Hoe worden de nationale nummers van de lijsten bepaald?
 36. Verkiezingen organiseren kost veel geld: wat was bv. het prijskaartje van de vorige parlementaire verkiezingen in 2007 ?
 37. Op welke tijdstippen hebben de verkiezingsverrichtingen plaats?
 38. Waar kan ik de kieswet vinden?

Programmes informatiques et codes sources

 1. In het kader van mijn eindverhandeling had ik graag beschikt over de officiële uitslagen van de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 en 18 mei 2003. Heb ik info nodig over de inwonersaantallen van alle kieskantons ? Hoe geraak ik aan deze info?
 2. Komen ook de tussentijdse uitslagen op het internet tijdens de dag van de stemming, of is "tussentijdse uitslagen" alleen nog een begrip uit het verleden, nu er elektronisch gestemd wordt ?
 3. Hoe verloopt de controle op de verkiezingen ?
 4. Hoe verloopt de telling van de stemmen en wie telt ?
 5. Wat wordt er bedoeld met optische lezing ?
 6. Kunnen de burgers de informaticaprogramma’s en broncodes van de elektronische stemming raadplegen ?
 7. Worden de verrichtingen van de elektronische stemming gecontroleerd ?
 8. Zou de inhoud van een elektronische stem kunnen gewijzigd worden? Hoe kan de burger erop vertrouwen dat zijn geregistreerde stem wel degelijk zijn uitgebrachte stem is?
 9. Is het elektronisch stemmen controleerbaar ?
 10. Hoe zullen de lijsten gepresenteerd worden op het beeldscherm bij het elektronisch stemmen ?
 11. Waarom kan men als men elektronisch gaat stemmen niet ongeldig stemmen. Als men ongeldig stemt telt de stem niet mee maar met een blanco gaat ze naar de meerderheid, of niet ?
 12. Wat gebeurt er, bij het elektronisch stemmen, met het kaartje van de mensen die dat niet in de computer hebben ingebracht, maar wel rechtstreeks in de urne ?
 13. Is het mogelijk te oefenen in elektronische stemming voor de verkiezingen ?
 14. Mag de voorzitter van een telbureau ook getuige zijn in het hoofdbureau ?
 15. Mag de vrouw van een kandidaat zetelen in het hoofdbureau als bijzitter ?
 16. Moeten alle kandidaten tekenen voor de aanwijzing der getuigen ?
 17. Mogen de kandidaten getuige zijn bij het hoofdbureau ?
 18. Moet de getuige kiezer zijn in de gemeente of is het voldoende dat hij kiezer is in de kieskring ?
 19. Wanneer legt het hoofdbureau de eed af ?
 20. Graag beschik ik over de tekst(en) die de eedaflegging en de geheimhouding regelen tijdens de tellingen.
 21. Er zou een regeling bestaan waarbij een ambtenaar die bijzitter is van een kiesbureau kan kiezen tussen een vergoeding of een dag verlof. Waar kan ik deze tekst terugvinden ?
 22. Kunt u mij mededelen in welk besluit ik meer informatie kan krijgen over de vergoeding die wordt toegekend aan de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters bij de verkiezingen ?
 23. Hoe zit het met dat 'zitgeld' als je wordt opgeroepen als bijzitter in een kies - of telbureau. Wie moet dat uitbetalen en wanneer krijg je dat ?
 24. Wie komt er in aanmerking om te gaan zitten ?
 25. Hoe wordt de voorzitter van het stembureau aangesteld ?
 26. Mogen er stemafdelingen of stembureaus van minder dan 150 kiezers gevormd worden ?
 27. Wat is de maximum grootte van het stemvak boven de lijst ?
 28. Zijn er speciale voorzieningen voor mindervalide kiezers ?
 29. Hoe gebeurt de keuze van de stemlokalen ?
 30. Mogen de gemeenten de formulieren zelf maken (A, B, AB) ?
 31. Welk is de kleur van de onderscheiden stembiljetten voor de Kamer en de Senaat ?
 32. Ik neem aan dat voor de naam geen cijfer van de plaats op de lijst wordt vermeld ?
 33. Wie stelt het stembiljet op?
 34. Hoe werkt het systeem van de lijstverbinding of apparentering ?
 35. Hoe worden de nationale nummers van de lijsten bepaald?
 36. Verkiezingen organiseren kost veel geld: wat was bv. het prijskaartje van de vorige parlementaire verkiezingen in 2007 ?
 37. Op welke tijdstippen hebben de verkiezingsverrichtingen plaats?
 38. Waar kan ik de kieswet vinden?

Actualités

21.08.2018
Statistiques des électeurs (31/07/2018-01/08/2018) – Elections du 14.10.2018
25.06.2018
Agenda électoral simplifié 26.05.2019
26.04.2018
Formulaires pour l'inscription des citoyens européens aux élections européennes du 26 mai 2019
20.04.2018
Formulaires de procuration pour les élections simultanées du 26 mai 2019
07.09.2017
Elections communales du 14 octobre 2018 - Inscription